ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2010!

Με αλλαγές θα πραγματοποιηθούν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, με τους μαθητές να σπεύδουν να ενημερωθούν για όσα πρέπει να γνωρίζουν.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ οι αλλαγές θα είναι έξι:

1) Νέος τρόπος εξέτασης για τα ειδικά μαθήματα ξένης γλώσσας, που θα χωρίζονται στην κατανόηση γραπτού λόγου (30 μονάδες), την γλωσσική επίγνωση (30 μονάδες) και την παραγωγή γραπτού λόγου (40 μονάδες).

2) Όσοι δηλώσουν ότι θα εξετεστούν σε εθνικό επίπεδο στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας οφείλουν να επιλέξουν υποχρεωτικά ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Σε περίπτωση που δεν τα επιλέξουν, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

3) Δικαίωμα συμμετοχής με το 10% έχουν μόνο οι υποψήφιοι που απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης το 2008 ή 2009. Ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα πλέον μόνο σε όσους τέλειωσαν την τελευταία διετία.

4) Αυξάνονται οι εισακτέοι με σοβαρές παθήσεις από 3% σε 5%, περνώντας στη σχολή της επιλογής τους χωρίς εξετάσεις (με εξαίρεση το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών ΑΣΚΤ Αθήνας και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας)

5) Κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα πολλών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πρόκειται για τα πανεπιστημιακά τμήματα: Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βιολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Πάτρας. Επίσης για τα τμήματα ΤΕΙ: α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ε) Κλωστοϋφαντουργίας, στ) Οχημάτων, ζ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών, η) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ι) Ηλεκτρολογίας, ια) Μηχανολογίας, ιβ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και ιγ) Αυτοματισμού, ιδ) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, ιε) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και ιστ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ιζ) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ιη) Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ιθ) Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, κ) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, κα) Οικολογίας και Περιβάλλοντος, κβ) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, κγ) Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, κδ) Ναυπηγικής κ.λπ. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)

6) Αυξάνεται το όριο του εισοδήματος κατά 10,000 ευρώ για όσους επιθυμούν να μεταγραφούν σε άλλη πόλη. Πλέον, ο μέσοςο όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος πρέπει να κυμαίνεται την τελευταία τρετία στα 45.000 ευρώ.


Πηγή mediasoup. Φωτογραφία από την εφημερίδα "Τα Νέα".