ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ...ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ!


Το σχέδιο νόμου για τη Διά Βίου Μάθηση, που θα διαμορφώσει το νέο πλαίσιο όλων των μαθησιακών δραστηριοτήτων εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, παρουσίασε χθες στο υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου.

Στις ρυθμίσεις του σχεδίου περιλαμβάνεται και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που θα συνδέει με νέους όρους την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας (κατηγοριοποίηση των όποιων τίτλων σπουδών και αντίστοιχη σύνδεση με επαγγελματικά δικαιώματα), κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως από τα κολέγια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κολέγια κατατάσσονται πιο χαμηλά από τα τριτοβάθμια Ιδρύματα, στα επίπεδα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης (τέταρτο και πέμπτο) και ενδεχομένως μία κατηγορία πάνω από τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών λόγω της συνεργασίας τους με τα ξένα πανεπιστήμια. Κατά τ' άλλα στο σχέδιο νόμου, που βρίσκεται ακόμα σε διαβούλευση, ρυθμίζεται όλος ο χώρος έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση που συνίσταται στην αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και στην τυπική και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, Κολέγια κ.ά.).

Επιτελικοί φορείς στο νέο σύστημα θα είναι:
α) Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), που έχει την αρμοδιότητα της πιστοποίησης / αδειοδότησης των δομών εκπαίδευσης (φορείς, εκπαιδευτές).
β) Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (μια μετεξέλιξη του ΟΕΕΚ), που θα αναλάβει την κατάρτιση του Πλαισίου Προσόντων και την αναγνώριση/πιστοποίηση των προσόντων.
γ) Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η ύπαρξη μητρώων (εκπαιδευτών, φορέων), κάρτας διά βίου μάθησης του πολίτη και το ευρωδιαβατήριο. Παράλληλα, θεσπίζονται διάφορα κίνητρα όπως:
α) Αναγνώριση και πιστοποίηση της πρότερης μάθησης, ώστε όλες οι μορφές τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης να συσχετίζονται μεταξύ τους και τα αποτελέσματά τους να αναγνωρίζονται και να πιστοποιούνται.
β) Ατομικοί εκπαιδευτικοί λογαριασμοί από τους οποίους ο εργαζόμενος μπορεί να αποσύρει χρήματα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του (με καταθέτες εργοδότες-με φοροαπαλλαγές- το κράτος, τους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά και άλλους φορείς).
γ) Ατομικοί λογαριασμοί μαθησιακού χρόνου. Σε περιπτώσεις υπερωριακής απασχόλησης ο εργαζόμενος καταθέτει χρόνο στο λογαριασμό του για εκπαιδευτικούς λόγους.


Από το prezatv.


Σχόλιο: Μπορεί η κυβέρνηση να είχε εξαγγείλει ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πολιτική στο θέμα της εκπαίδευσης σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά βλέπουμε ότι πέραν από κάποιες προσθήκες, όλες οι κινήσεις της συντελούν στο να γίνει η εκπαίδευση εμπόρευμα (κολλέγια, Εθνικό Πλαίσιο προσόντων, Λογαριασμοί Μαθησιακού Χρόνου κλπ). Παρόλες τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδίως των φοιτητών τα προηγούμενα χρόνια, το υπουργείο δεν έχει λάβει υπ' όψην του τίποτε άλλο εκτός από την πολιτική που θέλει η Ε.Ε. να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη της...