Ένα σκίτσο χίλιες λέξεις

Νομίζω ότι το καυστικότατο σκίτσο του Γιάννη Ιωάννου αποτυπώνει αυτό ακριβώς που υπάρχει στο μυαλό του κόσμου...