Διακοπή σίτισης φοιτητών στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Το ΑΤΕΙ-Θ ενημέρωσε εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας, ότι λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης πίστωσης για την σίτιση των φοιτητών του ιδρύματος και με δεδομένο ότι έχει περικοπεί ο αντίστοιχος προϋπολογισμός, το ΑΤΕΙ-Θ αδυνατεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες αυτές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή σίτισης στους φοιτητές.
Παρόλα τα μέτρα που έλαβε η διοίκηση του ΑΤΕΙ-Θ με επιβολή εισοδηματικού κριτηρίου 15.000,00 € για το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα για τους δικαιούμενους σίτισης, εξαιτίας και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, ο αριθμός των αιτούμενων σίτισης φοιτητών βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.
Η διοίκηση του ΑΤΕΙ-Θ ζήτησε την έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης ύψους 550.000,00 €, ώστε να αρθεί η διακοπή σίτισης των φοιτητών που προέρχονται από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και στερούνται ακόμα και την διατροφή τους, ενώ παράλληλα καλούνται να ανταποκριθούν σε υψηλές απαιτήσεις σπουδών.
Θεωρείται ιδιαίτερα απαραίτητη για το ΑΤΕΙ-Θ η έγκριση του ανωτέρω ποσού, λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Ίδρυμά αφαιρέθηκε, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος σε εφαρμογή του PSI, ποσό ύψους 7.800.000,00 € από τα διαθέσιμά του.