Τούτες τις μέρες...

... ο Ρίτσος γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ.