Η συνέχεια...

(Τα παιδιά από το γυμναστήριο)

Περιμένουμε με αγωνία τη συνέχεια όπως μας έχουν υποσχεθεί τα παιδιά!

Μ.Γ.